TEJO-organisatie in Vlaanderen

Op 13 maart 2010 opende het eerste TEJO-huis zijn deuren in het centrum van Antwerpen. Ondertussen werken we vanuit 12 TEJO-huizen in Vlaanderen en 1 TEJO-huis in Nederland met +/- 450 vrijwilligers.  

Sinds 9 mei zijn de overkoepelende vzw TEJO Vlaanderen en het Fonds Vrienden van TEJO (KBS) opgericht. Alle TEJO-huizen komen maandelijks samen om ‘best practices’ uit te wisselen, om het therapeutisch proces van de jongeren te bespreken en om een draagvlak te creëren voor de gezamenlijke missie en visie van TEJO in Vlaanderen. Ze willen vorm geven aan een sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

 

Het jaarverslag van 2018 leest u hier